Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

          MPKS "Mūsu Mežs" sadarbībā ar MPKS ''L.V. Mežs" un MPKS "Mežsaimnieks"Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauka saimniecības pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" līdzfinansētā projekta Nr. 18-A00201-000001 (līguma nr.LAD090518/P37) ietvaros nodrošina individuālo konsultāciju sniegšanu par mežsaimniecības jautājumiem

Vairāk par Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē                                                                                                                                            

          Kopējais finansējums  ir 175 000.00 EUR. Projektā ir iesaistīti trīs kooperatīvi :  MPKS “Mūsu Mežs”, MPKS “L.V. Mežs” un MPKS “Mežsaimnieks” . Plānotais minimālais konsultācju saņēmēja skaits ir 400 – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konsultācijas vienam gala labuma guvējam tiks sniegtas ne vairāk kā 1500 EUR vērtībā. Konsultācijas tiek sniegtas ne tikai kooperatīvā esošajiem biedriem, bet arī visiem citiem pārējiem interesentiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem.