2023 ELFA PROJEKTS "INDIVIDUĀLO KONSULTĀCIJU VEIKŠANA PAR MEŽSAIMNIECĪBAS JAUTĀJUMIEM"

MPKS “Mežsaimnieks” sadarbībā ar MPKS “Mūsu Mežs” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” projektu “Individuālo konsultāciju veikšana par mežsaimniecības jautājumiem”, kā ietvaros tiks nodrošināti konsultāciju pakalpojumi mežsaimniecības nozarē iesaistītām juridiskām vai fiziskām personām, kā arī fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē, vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros plānots vismaz 400, projekta īstenošanas laiks no 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada 30. septembrim. Kopējais finansējums pasākumam visiem projekta partneriem kopā ir 500 000,00 EUR.

Vairāk par Eiropas Komisijas Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) skatīt šeit.