Ražotāju grupu un organizāciju izveide

MPKS  “Mūsu Mežs” Projekts
Nr.17-00-A00901-000001
 
MPKS “Mūsu Mežs” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma

„Ražotāju grupu un organizāciju izveide” līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00901-000001 īsteno aktivitātes kooperatīva darbības attīstībai, kas ietver darbinieku piesaisti un datortehnikas iegādi.
   
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.