Kokmateriālu kravas masa

Latvijas priežu meži

Latvijā priežu meži aizņem 47% no kopējās mežu platības. Latvijā patvaļīgi augošas priežu audzes nav, jo visi meži tiek kontrolēti un kopti.
Garākās priežu audzes pašlaik sastopamas Tērvetē, kur to garums sasniedz 40 metrus. Latvijas klimatiskie apstākļi ir labvēlīgi priedes augšanai, jo tām nepieciešama ziema, lai koki siltumā neizstīdzētu.
 
Kokmateriālu kravas masa

Kokmateriālu kravas masa

Pašlaik Latvijā maksimālā masa kokmateriālu kravas trasportlīdzekļiem ir 40 tonnas, ja saņem lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju, tad maksimālā masa ir 52 t.
Eiropas Savienībā atļauts izmantot 25,25 m garu transportlīdzekli, kura bruto masa ir līdz pat 60 t.