MPKS "Mūsu Mežs" piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) organizētajā mācību kursā “Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība” Polijā.

Apmācību grupa, kurā ir dažādu nozaru kooperatīvo sabiedrību vadītāji un speciālisti, kā arī saimniecību īpašnieki, praktisko nodarbību laikā Polijā apguva kooperatīvu darbības un vadības veidu pieredzi, ko lieliski varēja salīdzināt un analizēt ar situāciju Latvijā.

Apmācību dalībnieki Polijā tikās gan ar Polijas Nacionālās kooperatīvu padomes, Nacionālās lauksaimniecības ražotāju kooperatīvu savienības, Polijas Lauksaimniecības Palātu padomes vadītājiem un ekspertiem, gan kooperatīvu vadītājiem un to biedriem, viesojoties kooperatīvos.

Apmācību teorētiskās nodarbības notika Bauskas novada Īslīces pagastā, š. g. 3. un 10.oktobrī.

Mācības tiek organizētas projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Pieredzes braucienā secināts, ka Latvijas Mežsaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvās Sabiedrības ir soli priekšā Polijas mežsaimniekiem, kuriem šāda mežu apsaimniekošanas prakse vēl netiek pielietota. Latvijā kooperatīvo sabiedrību prakse ir sakārtotāka un labvēlīgāka pašiem mežu īpašniekiem.