Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

MPKS "Mūsu Mežs" sadarbībā ar MPKS ''L.V. Mežs" un MPKS "Mežsaimnieks"Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauka saimniecības pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" līdzfinansētā projekta Nr. 18-A00201-000001 (līguma nr.LAD090518/P37) ietvaros nodrošina individuālo konsultāciju sniegšanu par mežsaimniecības jautājumiem
Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

MPKS “Mūsu Mežs” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma„Ražotāju grupu un organizāciju izveide” līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00901-000001 īsteno aktivitātes kooperatīva darbības attīstībai.