2023 ELFA PROJEKTS "INDIVIDUĀLO KONSULTĀCIJU VEIKŠANA PAR MEŽSAIMNIECĪBAS JAUTĀJUMIEM"

MPKS “Mežsaimnieks” sadarbībā ar MPKS "Mūsu Mežs" īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” projektu, kā ietvaros tiks nodrošināti konsultāciju pakalpojumi mežsaimniecības nozarē iesaistītām juridiskām vai fiziskām personām, kā arī fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē, vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
 

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

MPKS "Mūsu Mežs" sadarbībā ar MPKS ''L.V. Mežs" un MPKS "Mežsaimnieks"Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauka saimniecības pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" līdzfinansētā projekta Nr. 18-A00201-000001 (līguma nr.LAD090518/P37) ietvaros nodrošina individuālo konsultāciju sniegšanu par mežsaimniecības jautājumiem
Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

MPKS “Mūsu Mežs” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma„Ražotāju grupu un organizāciju izveide” līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00901-000001 īsteno aktivitātes kooperatīva darbības attīstībai.