22. novembrī MPKS "Mūsu Mežs" piedalīsies LLKC rīkotajā seminārā

2018. gada 22. novembrī Nīgrandes un tuvāko mežu īpašnieki tiksies Kalnu kultūras namā. Būs iespēja uzzināt vairāk par gaidāmajām Eiropas abalsta iespējām mežsaimniecībā, kā arī par meža pasargāšanu no savvaļas dzīvnieku postījumiem. Tā kā nākamgad būs pieejams Eiropas atbalsts jaunaudžu retināšanai, tiks skaidrots, kā to pareizāk izdarīt, kā piesaistīt finansējumu.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nodaļas mežsaimniecības koncultānte Maruta Pragubicka informē, ka patlaban tiek īstenoti jaunaudžu kopšanas projekti, kam varēja iegūt finansējumu no Eiropas programmas. Projektos paredzētos darbus daļa īpašnieku jau pabeiguši. Tiem, kuri plāno nākamgad izmantot Eiropas finansējumu jaunaudžu retināšanā, viņa iesaka laikus gatavoties projektu rakstīšanai. Šajā plānošanas periodā tā varētu būt pēdējā iespēja piesaistīt naudu mežsaimniecībai.

Sausā vasara aizkavēja projektos plānotu mežu stādīšanu, tādēļ konsultante mudina jau laikus vērsties Lauku atbalsta dienestā ar iesniegumu un lūgt pagarināt projekta īstenošanu līdz nākamajam pavasarim. M. Pragublicka arī piebilst, ka meā īpašniekiem mežsaimniecībā laikus jāpiesaka savas atjaunotā meža platības, lai tās atzītu par atjaunotām un par tām turpmāk nebūtu jāmaksā nodoklis.

MPKS "Mūsu Mežs" pastāstīs par kooperatīva biedru priekšrocībām mežu apsaimniekošanā. Ik viens meža īpašnieks būs aicināts uzzināt sīkāk par kooperatīva statūtiem, iestāšanos un varēs pievienoties biedru pulkam.