Kontakti

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības “Mūsu Mežs”
Reģ.Nr. 48503026152
Striķu iela 18-1, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Kods: HABALV22
Konts: LV 55 HABA 0551041339263
Mob.+371 24002400
E-pasts: info@musumezs.lv