Kooperatīvu atbalsta fondam Vācijā galvenā ir nevis glābšanas, bet gan prevencijas un profilakses funkcija

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), turpinot īstenot projektu, kura ietvaros paredzēts izstrādāt vadlīnijas kooperatīvo sabiedrību atbalsta fonda ieviešanai Latvijā, sadarbībā ar projektā iesaistītajiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) speciālistiem veic Vācijas pieredzes izpēti šāda fonda izveidē un uzturēšanā, kā arī apzina citas Eiropas valstis, kurās šāda vai līdzīga veida organizācijas darbojas kooperatīvo sabiedrību interesēs.
 

Lai mežs paliktu vietējo rokās

Ir simtiem uzņēmumu, kas piedāvā mežu nocirst, bet cik to piedāvā apsaimniekot? Kooperatīvs ir viens no risinājumiem, lai meži saglabātos Latvijas iedzīvotāju īpašumā.

Ar kopīgu spēku savā mežā

Kopīga spēka veidošana, lai ikviens kooperatīva biedrs saņemtu nepieciešamo sava meža apsaimniekošanai – tā varētu teikt par MPKS “Mūsu Mežs” attīstības vīziju.  
 
 

Meža īpašnieku kooperatīvu mērķi

Pakalpojumu kvalitātes palielināšana, lielāks biedru skaits un savas ražošanas izveide – tie ir tikai daži no meža īpašnieku kooperatīvu mērķiem.
 

Saimnieko ar skatu nākotnē

Kooperācija veicina labāku un ilgtspējīgāku mežu apsaimniekošanu – to apliecina privāto meža īpašnieku pieredze.

Spēcīgu kooperatīvu izveide

Pirmo meža īpašnieku kooperatīvu Latvijā pirms 12 gadiem
 

Izvēršas ar suitu spītību

Visiem ir labi zināma suitu spītība, tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka Latvijā pirmais meža īpašnieku kooperatīvs Mežsaimnieks” ir radies tieši tur.